De gemeente Apeldoorn wil energie steeds meer duurzaam laten opwekken. Net als alle andere gemeentes in Nederland. Daarvoor zijn in Apeldoorn zonneparken, zonnepanelen op daken, windmolens en andere energiebronnen nodig. 

Meer biodiversiteit

Statkraft is één van de partijen die een zonnepark-plan ontwikkelt. Het betreft een perceel in de hoek van de A50 en de spoorlijn richting Deventer. De oppervlakte van het park is in totaal 28 hectare, waarvan 20 hectare met zonnepanelen. We geven met het park de lokale biodiversiteit een impuls door de realisatie van 5 hectare natuur, aansluitend op Landgoed Woudhuis. De openheid van het gebied blijft behouden door het park op afstand van de Woudhuizerweg en op ooghoogte te plaatsen (1.45 meter). Struweelhagen zorgen ervoor dat het zonnepark grotendeels aan het zicht onttrokken wordt.

Proces in het kort

Binnen de richtlijnen van de gemeente (Afwegingskader Zonneparken) willen we tegemoetkomen aan wensen van omwonenden. We ontvingen wensen en suggesties tijdens informatiesessies op 22 april 2020 en 14 april 2021, en middels een-op-een gesprekken met de meest direct omwonenden en andere betrokkenen. We proberen de scherpe kantjes van het plan te halen, omdat we er ons van bewust zijn dat veel omwonenden het park liever op een andere locatie zouden zien. Statkraft werkt nu aan een definitief ontwerp om de vergunnings- aanvraag in te kunnen dienen in de zomer van 2021. Hierna zal nog ruimte zijn om formele reacties op het plan te geven.

Lokaal eigendom

Statkraft en lokale energiecoöperatie deA werken toe naar 50% lokaal financieel eigendom. Na vergunningverlening en subsidietoekenning wil deA een deel van het park overnemen van Statkraft, om daarmee financiële deelname van bewoners mogelijk te maken. deA doet graag mee onder de volgende voorwaarden: bewoners worden meegenomen in het proces, financiële participatie is mogelijk en er is een goede aanpassing aan natuur en landschap. Wat deA betreft voldoet Zonnepark Woudhuis aan deze voorwaarden en de coöperatie is benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.

Uitnodiging

We brengen u graag op de hoogte van de plannen voor het zonnepark. Ook peilen we graag uw interesse om op een later moment te investeren.