De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie deA vindt plaats op woensdagavond 13 november 2019 om 19.30 uur in het gebouw van het Waterschap Vallei en Veluwe. Hartelijk welkom! Ben je nog geen lid, meld je dan eerst aan.

Klimaatakkoord voor Apeldoorn

Gastspreker Rob Weterings uit Beekbergen iets vertellen over het energieakkoord. Weterings is voorzitter van bewonersinitiatief bLoEm voor Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen en secretaris van de Borgingscommissie Energieakkoord bij de Sociaal-Economische Raad. Rob Weterings heeft de totstandkoming van het Klimaatakkoord begeleid en neemt ons mee in zijn ervaringen. Zijn verhaal is de opstap voor een gesprek met elkaar over de betekenis van dit akkoord voor Apeldoorn.

Voorbereiding

Tijdens de vergadering worden het Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 en Toelichting 2020 toegelicht. Het Jaarplan 2020 en de Begroting 2020 geven een duidelijk maar globaal inzicht in de financiële situatie en plannen van deA.
De vergadering vindt plaats in het gebouw van het Waterschap Vallei en Veluwe, Veluwezaal, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn. Om 19.00 uur gaan de deuren open, om 19.30 uur start de vergadering. Rond 21.30 uur sluiten we af met een drankje.
We horen graag via een e-mail naar secretaris@de-A.nl of je aanwezig bent.

Geen lid?

Ben je geen lid van deA, maar heb je wel belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je aan.

Lid worden