Stukken ALV  22 april 2020:

JR 2019 Cooperatie DeA UA – getekend

JR 2019 Energiebedrijf DeA (Apeldoorn) BV -getekend

deA Balans, V+W, Jaar 2019 – Begr.2020 -v.2020.03.08 Rapport

Jaarverslag 2019 deA