Hoe gaan we in De Parken onze voorkeur uitspreken?

Voor 1 februari ontvangen alle woningen in de wijk een brief in de bus met daarin de uitnodiging om de voorkeur op te geven. De  termijn voor indienen van de voorkeur is 1 – 15 februari 2021. Dat kan digitaal of via de contactpersonen in de straat. 

Daarna gaat het projectteam de data verzamelen en analyseren. En de uitslag wordt natuurlijk zo snel mogelijk gedeeld in de wijk. 

Posted in: Keuze proces