Ik heb begrepen dat de bewoners van de Parken hun voorkeur kunnen uitspreken, maar nog geen keuze hoeven te maken.

Als wijk krijgen we binnenkort de gelegenheid om een voorkeur aan te geven welke duurzame energie voorziening wij in de toekomst voor onze wijk als oplossing zien. Het ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft 3 meest in aanmerking komende opties voor onze wijk uitgewerkt. Voor elk van deze opties is aangegeven wanneer er keuzemomenten komen en welke graden van vrijheid er zijn in deze keuzes in de periode tot 2030.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aangeven wat hun voorkeur is.. Is er een duidelijke voorkeur voor een alternatief of moet er gezocht worden in een combinatie van oplossingen eventueel in combinatie met andere wijken.

Posted in: Keuze proces