Kan ik als eigenaar van een koopwoning ook meedoen?

Ook eigenaren van koopwoningen in een blok met huurwoningen kunnen meedoen. Zij kunnen de zonnepaneleninstallatie onder dezelfde voorwaarden “huren” als huurders van woningen. Daarnaast worden zij in de gelegenheid gesteld om de zonnepaneleninstallatie tegen kostprijs te kopen als dat hun voorkeur heeft.

Posted in: Zon voor Huur