deA | Zonneparken Apeldoorn

Coöperatie maakt participatie mogelijk

In de komende jaren worden zon en wind belangrijke energiebronnen voor Apeldoorn. Daarom worden er rond Apeldoorn zonneparken gepland. Samen met energiebesparing, zonnepanelen op daken en windmolens, dragen de zonneweides bij aan een duurzame energievoorziening en een lagere CO2-uitstoot. Bewoners kunnen meedoen en meeprofiteren. Onze energiecoöperatie zet zich daarvoor in.

Hoe kunnen bewoners meedoen?

De eerste mogelijkheid is om te investeren in zonneparken. Je legt geld in en krijgt jaarlijks rendement uit de opbrengst van het park. Een andere vorm van participatie is dat je energie afneemt van het park.

Mogelijke manieren van participatie

Meedenken of meebeslissen of het meedenken over de landschappelijke inpassing van park-onderdelen is ook een mogelijke manier van participatie. Kiezen voor allemaal kan natuurlijk ook. En wellicht ontstaan er in de toekomst nog meer vormen om deel te nemen aan zonneparken.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Michiel Roemer Projectleider

deA zet zich ervoor in dat je als burger kunt meedoen, meedenken en meeprofiteren. En dat de aarde er beter van wordt.

Bewoners kunnen meedoen, meedenken en meeprofiteren

rondom zonneparken die in Apeldoorn zijn of worden gerealiseerd
CO2 verminderen

Als we onze CO2-uitstoot structureel willen verminderen, is echt veel meer duurzame opwek nodig. Daarvoor zijn ook zonneparken nodig.

 

Participeren

Apeldoorners kunnen participeren in de zonneparken en krijgen de mogelijkheid om voor minimaal 50% eigenaar te worden, dit is ook vastgelegd in het klimaatakkoord.

Zonneparken

De eerste zonneparken in Apeldoorn zijn of worden gerealiseerd. deA wil bewoners laten participeren en meedenken. Daar zetten we ons voor in.

Geen winstoogmerk

Wij zijn een coöperatie en hebben geen winstoogmerk. We zetten ons in voor energiebesparing, energie opwekken op eigen dak, op een dak in de buurt, met zonneweides en windmolens.